סימולטור פנסיה עתודות הותיקה
פרמטרי החישוב
תאריך לידה
מגדר
מסלול פנסיה
קרן
פנסיה צבורה לגיל הפרישה
הפקדה חד פעמית
הפקדה שוטפת
חישוב פנסיית מטרה
פנסיית מטרה להפקדה חד פעמית
פנסיית מטרה להפקדה שוטפת

תוצאות החישוב
פנסית זקנה
פנסיית אלמן/נה
פנסיית יתום
פנסיית נכות

עדכניות המידע הניתן במסגרת שירות זה הינו בהתאם לעדכניות המידע במחשבי החברה ובספריה. תיתכן אפשרות שבמידע המוצג באמצעות האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. בכל מקרה של סתירה בין המידע המתקבל במסגרת השירות לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדי החברה המידע המחייב. ט.ל.ח.